4- Bourgoin Jallieu victoire 2-0

Tournoi FC Lyon Septembre 2018 - Bouafle Academy - Bourgoin Jallieu victoire 2-0
Tournoi FC Lyon Septembre 2018 - Bouafle Academy - Bourgoin Jallieu victoire 2-0